تیم ناتاریا

مهندس عباس خوشخوی

سمت: مدیر عامل

متولد: تهران

ساکن: رشت

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک، گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی

سابقه کار: ۱۷ سال به عنوان مدیریت پروژه، طراحی و اجرای سیستم های صنعتی

مهندس معین ریاضی

سمت: رئیس هیئت مدیره

متولد: رشت

ساکن: رشت

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک، گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی

سابقه کار: ۱۷ سال به عنوان مدیریت پروژه، طراحی و اجرای سیستم های صنعتی

مهندس مریم عباسی

سمت: مدیر مالی و اداری

متولد: تهران

ساکن: رشت

فارغ التحصیل مهندسی عمران گرایش عمران-عمران و کارشناسی حقوق خصوصی

سابقه کار: ۱۵ سال سابقه اجرایی و مدیریت فنی، پیاده سازی نظام HSE در پروژه ها

مهندس حسین امیرگل

سمت: مدیر فنی

متولد: رشت

ساکن: خارگ

فارغ التحصیل مهندسی نفت، بهره برداری از منابع نفتی

سابقه کار: ۱۴ سال مدیریت پروژه، پوشش های حفاظتی، pmbok، ساخت و تعمیرات مخازن ذخیره سازی، سیستم های کنترل و ابزار دقیق

حسن محمد عموئی

سمت: مدیر تحقیق و توسعه (R&D)

متولد: رشت

ساکن: رشت

فارغ التحصیل: زیست شناسی گیاهی، گرایش اکولوژی

سابقه کار: ۱۲ سال سابقه در حوزه محیط زیست، تحقیق و توسعه کسب و کار

مهندس ابراهیم احمدی

سمت: مدیر پروژه

متولد: رشت

ساکن: تهران

فارغ التحصیل: مهندسی الکترونیک گرایش برق صنعتی

سابقه کار: ۲۸ سال سابقه کار مدیریت پروژه های اجرایی صنایع تولیدی و برقی

مهندس سعید محمد پور

سمت: مدیر IT

متولد: تهران

ساکن: رشت

فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار

سابقه کار: ۱۰سال سابقه مدیریت انفورماتیک  و IT

مهندس داریوش افشاری

سمت: مدیر اجرایی

متولد: رشت

ساکن: رشت

فارغ التحصیل مهندسی عمران

سابقه کار:

مهندس علی علیزاده صفت

سمت: کنترل پروژه ها

متولد: رشت

ساکن: رشت

فارغ التحصیل مهندسی عمران

سابقه کار: ۳۱ سال سابقه نظارت و کنترل پروژه های ساختمانی و آب و فاضلاب