بیانیه چـشم انـداز و مـاموریت

بیانیه چشم انداز

ما تلاش می کنیم با روش های خلاقانه و استفاده از تکنولوژی های نوین و تعامل با کشورهای پیشرفته، با افزایش راندمان انرژی و حذف فرایند های ضررده، باعث بهبود مستمر سیستم های صنعتی شده و علاوه بر کاهش هزینه های تولید و مصرف انرژی، به حفاظت از سلامت انسان ها و محیط زیست کمک کنیم.

بیانیه مـاموریت

 ارایه و اجرای  راه حل های خلاقانه و نوین به کارفرمایان در جهت بهبود مستمر و صرفه جویی در انرژی و زمان