پروژه های در دست اجرا

تعویض خط لوله

عنوان پروژه:

اجرای عملیات تعویض خط لوله "SWEET GAS6، تعویض و برشکاری لاین فرسوده، فیت آپ، جوشکاری و سندبلاست و رنگ آمیزی لاین و ساپورت ها

دسته بندی پروژه:

پایپینگ و خطوط انتقال

کارفرما:

شرکت پتروشیمی خارگ

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام

حفاظت کاتدی

عنوان پروژه:

تهیه مصالح و تعمیرات اساسی حفاظت کاتدی اسکله شرقی و غربی صادارات نفت خام در جزیره خارگ (نصب و تعمیرات آند تیتانیوم MMO، فدا شونده در عمق های مختلف آب دریا تا ۴۰ متر )

دسته بندی پروژه:

تعمیرات اساسی تجهیزات و سیستم های صنعتی

کارفرما:

شرکت پایانه های نفتی ایران

محل اجرا:

جزیره خارگ

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام

تعمیرات اساسی کندانسور

عنوان پروژه:

اجرای عملیات تعمیرات اساسی کندانسور شماره ۳ گوگردی (برشکاری، ریتیوب، تیوب گذاری، اکسپند و جوشکاری)

دسته بندی پروژه:

تعمیرات اساسی تجهیزات و سیستم های صنعتی

کارفرما:

شرکت پتروشیمی خارگ

محل اجرا:

جزیره خارگ

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام

تعمیر و نگهداری ورزشگاه آزادی

عنوان پروژه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، برقی، حرارتی، برودتی و مخابراتی مجموعه ورزشی آزادی (استادیوم آزادی)

دسته بندی پروژه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، حرارتی، برودتی، برقی و آبرسانی

کارفرما:

شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور

محل اجرا:

استان تهران، مجموعه ورزشی آزادی

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام

تعمیر و نگهداری دانشگاه آزاد

عنوان پروژه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، برقی، حرارتی، برودتی و مخابراتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دسته بندی پروژه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، حرارتی، برودتی، برقی و آبرسانی

کارفرما:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

محل اجرا:

استان تهران

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام

تعمیر و نگهداری اداره استاندارد

عنوان پروژه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، برقی و مخابرات اداره کل استاندارد گیلان

دسته بندی پروژه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، حرارتی، برودتی، برقی و آبرسانی

کارفرما:

داره کل استاندارد گیلان

محل اجرا:

استان گیلان

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام

عایقکاری گرم و سرد

عنوان پروژه:

انجام عایقکاری گرم و سرد ( تزریق فوم ) تجهیزات و لاین های مجتمع پتروشیمی خارگ

دسته بندی پروژه:

عملیات عایقکاری و کاورینگ صنعتی (انرژی سیوینگ)

کارفرما:

شرکت پتروشیمی خارگ

محل اجرا:

جزیره خارگ

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام

تعمیرات برقی و نصب تجهیزات روشنایی

عنوان پروژه:

تعمیرات اساسی سیستم های برقی و روشناییمجتمع پتروشیمی خارگ

دسته بندی پروژه:

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، حرارتی، برودتی، برقی و آبرسانی

کارفرما:

شرکت پتروشیمی خارگ

محل اجرا:

جزیره خارگ

سال اجرا:

۱۴۰۲

وضعیت:

در دست انجام